Gratis kurs

Introducerar en gratis certifieringskurs från BIIPA: "Skapa välmående genom fysisk aktivitet och positiv kroppsbild." Denna kurs innehåller mindre än en timmes videoföreläsningar och är perfekt för alla som är intresserade av att lära sig om fysisk aktivitet och främja en positiv kroppsbild. Den är utformad för att vara tillgänglig och informativ för alla, oavsett bakgrund.

Kurs plan

Vi är stolta över att presentera vårt förbättrade 20 ECTS-program, ett stort steg framåt från vårt ursprungliga mål på 15 ECTS fördelat över 14 dynamiska kurser. Denna expansion handlar inte bara om siffror; det handlar om flexibel och skräddarsydd utbildning. Universitet kan nu skapa sina egna 15 eller 7,5 ECTS-kurser, som möter olika lärandebehov och främjar en sömlös integration med olika universitetssystem.

Du kan ladda ner kursplanerna här:
Klicka här!

Utbildningsmaterial

Ladda ner allt utvecklat material för 20 ECTS-programmet.

Mikro-meritkurserna

De färdigställda mikro-meritkurserna, som nu har utökats bortom det ursprungliga målet på tre till att omfatta fyra kurser, fokuserar på: 1) Självsäker kroppspraktik; 2) Kroppsbild, inkludering och mångfald; 3) Positiv motivation för fysisk aktivitet; och 4) Kroppsbild och fysisk utbildning. Varje kurs kommer att kräva motsvarande 27 timmars studietid och syftar till att förbättra professionellas kunskap, förbättra deras färdigheter och förändra deras attityder för att främja inkluderande praxis.

Kommer snart!