Första mötet i Sverige

Det tvådagarsmöte som syftade till att initiera utvecklingsprocessen för läroplanen blev en stor framgång och bidrog avsevärt till samarbetet mellan partnerorganisationerna. Mötet inkluderade en workshop som fokuserade på att harmonisera utformningen av läroplanen genom en intrakulturell lins. Vid mötets slut hade konsortiet inte bara fastställt tydliga riktlinjer för utvecklingen av läroplanen utan hade också infört en robust intern ram för kvalitetsbedömning av de skapade läroplanerna.

Andra mötet i Tyskland

Det var av yttersta vikt för partnerorganisationerna att noggrant granska den utvecklade läroplanen för att säkerställa att den uppfyllde de nödvändiga målen och kraven. Detta var ett tre dagars möte på grund av komplexiteten i att utforma en läroplan av den omfattningen, för att säkerställa att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som studenter behövde för sin personliga och professionella utveckling var i linje med varandra. Mötet resulterade i att partnerorganisationerna kom överens om att de hade utvecklat för mycket material; det översteg en kurs på 15 högskolepoäng. Man kom överens om att partnerorganisationerna skulle slutföra en mall för varje "kurs/sektion" de var involverade i att utveckla. Detta kommer att resultera i större flexibilitet för läroplanutveckling, eftersom varje universitet kan kombinera och anpassa innehållet i kurserna.
Mötet visade sig vara mycket produktivt och skapade en samarbetsvänlig atmosfär. När diskussionerna fortskred hittade teammedlemmarna gemensamma lösningar som förenade dem och stärkte deras samarbete och enhet.