Mål

Många européer uppfyller inte riktlinjerna för fysisk aktivitet, och inaktiviteten har ökat under pandemin. Sport och fysisk aktivitet har förmågan att förbättra kroppsuppfattningen, men dömmande attityder är ett hinder för deltagande i fysisk aktivitet. Detta projekt kommer att utveckla material för nuvarande och framtida hälso- eller sportprofessionella, för att förstärka deras förmåga att skapa välkomnande och inkluderande miljöer för fysisk aktivitet och sport som främjar en positiv kroppsuppfattning, och integrera dessa över hela Europa.

Implementering

Under fyra fysiska och minst fem online-möten kommer sex partner att samarbeta för att utarbeta ett 7,5 och 15 ECTS läroplan "Kroppsbild och inkluderande fysisk aktivitet" som kommer att integreras i universitetskurser. Tillsammans med tre ”microcredential” kurser för att fungera som fortbildning för personer som redan arbetar inom dessa yrken. Kurserna kommer att integreras i partneruniversitetens program och multiplikatorevenemang kommer att öka projektets räckvidd.

Resultat

Genom att implementera dessa läroplaner för framtida och nuvarande yrkesverksamma inom fysisk utbildning, hälsovård, idrottscoachning och folkhälsa, kommer kunskaper, färdigheter och attityder hos yrkesverksamma som arbetar i detta utrymme att förbättras. Detta kommer att resultera i skapandet av mer välkomnande och inkluderande miljöer för idrott och fysisk aktivitet som uppmuntrar till ett större engagemang i fysisk aktivitet hos olika befolkningsgrupper, vilket leder till en rad fysiska och psykiska hälsofördelar för medborgare i hela Europa.

Konsortium

Experter från sex olika europeiska länder arbetar tillsammans som ett konsortium för att skapa en läroplan med titeln "Kroppsbild och inkluderande fysisk aktivitet." Den här läroplanen kommer att integreras i universitetskurser för att utbilda framtida hälso- och idrottspersonal.