Mötet i Portugal

Projektet överträffade utvecklingen av läroplanen; teamet planerade att leverera 15 ECTS-poäng. Istället gick partnerorganisationerna längre och levererade 20 ECTS-poäng fördelade på 14 dynamiska kurser:

Förekomsten av kroppsbildsproblem
Definitioner av fysisk aktivitet (PA), WHO-rekommendationer och förekomst av PA
Hinder för fysisk aktivitet (PA)
Självbestämmandeteorin
Transgender
Synliga skillnader
Kön och (o)jämställdhet i miljöer för fysisk aktivitet
Europeiska ojämlikheter
Personer med större kroppar
Mångfald och inkludering i fysisk aktivitet
Positiv kroppsbild
Medveten och intuitiv fysisk aktivitet
Kroppsbild och fysisk aktivitet: Strategier och interventioner
Relationer mellan fysisk aktivitet och kroppsbild: Litteraturöversikt

Denna expansion handlar inte bara om siffror; det handlar om flexibel och skräddarsydd utbildning. Universitet kan nu skapa sina egna 15 eller 7,5 ECTS-kurser, som möter olika lärandebehov och främjar en sömlös integration med olika universitetssystem.

Andra mötet i Tyskland

Det var av yttersta vikt för partnerorganisationerna att noggrant granska den utvecklade läroplanen för att säkerställa att den uppfyllde de nödvändiga målen och kraven. Detta var ett tre dagars möte på grund av komplexiteten i att utforma en läroplan av den omfattningen, för att säkerställa att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som studenter behövde för sin personliga och professionella utveckling var i linje med varandra. Mötet resulterade i att partnerorganisationerna kom överens om att de hade utvecklat för mycket material; det översteg en kurs på 15 högskolepoäng. Man kom överens om att partnerorganisationerna skulle slutföra en mall för varje "kurs/sektion" de var involverade i att utveckla. Detta kommer att resultera i större flexibilitet för läroplanutveckling, eftersom varje universitet kan kombinera och anpassa innehållet i kurserna.
Mötet visade sig vara mycket produktivt och skapade en samarbetsvänlig atmosfär. När diskussionerna fortskred hittade teammedlemmarna gemensamma lösningar som förenade dem och stärkte deras samarbete och enhet.

Första mötet i Sverige

Det tvådagarsmöte som syftade till att initiera utvecklingsprocessen för läroplanen blev en stor framgång och bidrog avsevärt till samarbetet mellan partnerorganisationerna. Mötet inkluderade en workshop som fokuserade på att harmonisera utformningen av läroplanen genom en intrakulturell lins. Vid mötets slut hade konsortiet inte bara fastställt tydliga riktlinjer för utvecklingen av läroplanen utan hade också infört en robust intern ram för kvalitetsbedömning av de skapade läroplanerna.